کاغذ-دیواری-پذیرایی-گلد-220112

کاغذ دیواری پذیرایی 220112

کاغذ دیواری پذیرایی 220112

کاغذ دیواری پذیرایی 220112

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

بله

گرماژ