کاغذ دیواری پذیرایی 220102

کاغذ دیواری پذیرایی 220102

کاغذ دیواری پذیرایی 220102

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

بله

گرماژ