کاغذ دیواری ساده 1597 طوسی

کاغذ دیواری ساده 1597 طوسی

کاغذ دیواری ساده 1597 طوسی

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

بله

گرماژ