کاغذ دیواری ساده 1570 قهوه ای کمرنگ اکلیلی

کاغذ دیواری ساده 1570 قهوه ای کمرنگ اکلیلی

کاغذ دیواری ساده 1570 قهوه ای کمرنگ اکلیلی

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

بله

گرماژ