کاغذ دیواری ساده کرم 1566

کاغذ دیواری ساده کرم 1566

کاغذ دیواری ساده کرم 1566

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

بله

گرماژ