کاغذ دیواری ساده کرم اکلیلی 1573

کاغذ دیواری ساده کرم اکلیلی 1573

کاغذ دیواری ساده کرم اکلیلی 1573

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

بله

گرماژ