کاغذ دیواری ساده اکلیلی کرم 1563

کاغذ دیواری ساده اکلیلی کرم 1563

کاغذ دیواری ساده اکلیلی کرم 1563

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

بله

گرماژ