کاغذ دیواری ارزان 136 طوسی

کاغذ دیواری ارزان 136 طوسی

کاغذ دیواری ارزان 136 طوسی

ابعاد 1000 × 53 cm
قابل شستشو

خیر

گرماژ